Co to jest rentgenowski skaner bagażu?

May 22, 2021
najnowsze wiadomości o firmie Co to jest rentgenowski skaner bagażu?

Maszyna do kontroli bezpieczeństwa jest najczęściej stosowanym sprzętem do kontroli bezpieczeństwa na stacjach i lotniskach oraz w prawie bezpieczeństwa publicznego.
Kontrola bezpieczeństwa maszyny do kontroli bezpieczeństwa polega na wykorzystaniu jej wewnętrznego urządzenia generującego promieniowanie rentgenowskie do obrazowania promieniowania, więc czy znasz rolę maszyny do kontroli bezpieczeństwa rentgenowskiego w kontroli bezpieczeństwa?
Jaka jest jego zasada i praktyczna funkcja?

Promienie rentgenowskie mają bardzo wysoką zdolność penetracji i mogą przechodzić przez wiele substancji nieprzezroczystych dla światła widzialnego, takich jak papier tuszowy, drewno itp.
Niewidoczne gołym okiem promienie te mogą powodować widzialną fluorescencję wielu ciał stałych, fotouczulanie klisz fotograficznych i jonizację powietrza.
Korzystając z technologii rentgenowskiej, dokładnie wykrywaj bagaż, torby i inne ukryte w trudno dostępnych miejscach.
Takie jak sztylet, nóż trójostrzowy, nóż sprężynowy i inne krajowe noże kontrolne mogą dokładnie wykrywać towary niebezpieczne.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Maszyna do kontroli bezpieczeństwa w przejściu rentgenowskim nadaje się do instalacji przy wejściu, nie nadaje się do instalacji na zewnątrz, aby zapobiec wiatrowi i deszczowi, sprzęt do kontroli bezpieczeństwa w przejściu rentgenowskim ma doskonały efekt wyraźnego obrazowania, z pomocą wielu przetwarzania obrazu funkcje, może w prosty i szybki sposób pomóc inspektorom w rozróżnianiu różnych substancji.
W procesie skanowania i obrazowania system zapewnia automatyczne przechowywanie obrazu i ręczne przechowywanie na dwa sposoby.
Jeśli konieczne jest ponowne zbadanie obrazu, inspektor może w dowolnym momencie odtworzyć poprzedni obraz.